Tarief

Het intakegesprek is gratis en duurt maximaal een uur.

Vervolgafspraken duren een uur en zijn €80,-. Gemiddeld zijn 5-8 gesprekken voldoende om de gewenste resultaten te behalen.

Een ‘opfrisgesprek’ kost €65,-.

Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

 

VERGOEDINGEN

•  Via de ziektekostenverzekering

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden coaching niet meer, ook niet in het aanvullende verzekeringspakket. Sommige verzekeraars vergoeden geen coaching maar wél rouwbegeleiding. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

•  Via je werkgever of de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts soms bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Denk bijvoorbeeld aan burn-out preventie ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.