Privacy en Cookies

Margot van den Hoek, Coach, gevestigd aan Klarinet 353, 3766GR Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.doorstarten.nu  Klarinet 353, 3766GR Soest, 0616960443
Persoonsgegevens die ik verwerk:

Margot van den Hoek, Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Leeftijd
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij je aanmelding via de mail of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens met als doel een afspraak voor een intakegesprek te kunnen maken.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
-Naam, adres, woonplaats: zolang ik daar wettelijk toe verplicht ben.
-Telefoonnummer en e-mailadres: tot vier weken na beëindiging van het coachcontract. Mochten we tijdens het intakegesprek niet tot overeenstemming komen, dan verwijder ik al jouw persoonsgegevens meteen.
– Leeftijd, andere persoonsgegevens en wat er ter sprake komt tijdens de coaching: tot één jaar na het beëindigen van het coachtraject. Dat doe ik om me te kunnen blijven ontwikkelen als coach.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Margot van den Hoek, Coach verkoopt jouw gegevens niet aan anderen en zal ze alleen geven als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn verder geen bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht.

Geautomatiseerde besluitvoering:
Margot van den Hoek, Coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Margot van den Hoek, Coach) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik alleen technische en functionele cookies op mijn website, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ze zijn voor jouw gebruiksgemak en noodzakelijk om de website naar behoren te laten werken. Deze cookies mag ik gebruiken zonder jouw toestemming. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Margot van den Hoek, Coach via margotvdhoek@doorstarten.nu